o firmie

POLEXIMP Sp. z o.o. to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się firma działająca na rynku usług monitoringu i windykacji należności. Nasze działania polegają na dokonaniu czynności faktycznych i prawnych, zgodnych z przepisami prawa, zmierzających do terminowej zapłaty należności przysługujących naszym Klientom wobec ich dłużników.

Każdemu dłużnikowi dajemy szansę, aby mógł spłacić swoje zadłużenie na satysfakcjonujących obie strony warunkach. W przypadku braku polubownego załatwienia sporu prowadzimy postępowania sądowe i komornicze.

Nasze działania obejmują nie tylko skuteczne odzyskiwanie należności od dłużników, lecz również działania o charakterze prewencyjnym i kontrolnym.

Nasz zespół posiada odpowiednie doświadczenie które w połączeniu z potencjałem techniczno-organizacyjnym pozwala nam zagwarantować usługi na najwyższym poziomie.

Współpracujemy z wieloma kancelariami prawnymi i komorniczymi na terenie całego kraju dzięki czemu możemy odzyskać należność szybko i profesjonalnie.