pieczęć prewencja

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna jest jednym z elementów usługi monitoringu należności. Jest to narzędzie dzięki któremu możliwe jest dyscyplinowanie kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań. Pieczęć prewencyjna umieszczana jest na wystawianych fakturach i zawiera informację iż w przypadku braku terminowej zapłaty należność zostanie zlecona do windykacji POLEXIMP Sp. z o.o.

Pieczęć prewencyjna jest przeznaczona dla firm, które chcą w wygodny i skuteczny sposób zdyscyplinować swoich kontrahentów do płatności w terminie. Klient posiadający pieczęć prewencyjną sam decyduje, kiedy i w stosunku do jakiego kontrahenta chce zastosować działania prewencyjne.

Pieczęć prewencyjna POLEXIMP